/images/logo.png

Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe máy

Vững tay lái vạn tâm an

  • Chủ xe/tài xế sẽ được OPES hỗ trợ về mặt tài chính khi không may gây thiệt hại cho bên thứ ba trong quá trình tham gia giao thông.
  • Được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử.
  • Thời hạn bảo hiểm tối đa linh hoạt: linh hoạt theo thời hạn của Đăng Kiểm.
  • Tạm ứng bồi thường trong vòng 03 ngày làm việc (kể từ ngày thông báo của bên mua bảo hiểm).
  • Hỗ trợ nhân đạo (không xác định được xe gây tai nạn)
  • Đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc theo luật định.
/images/logo.png
Hotline: 1800558855 (Miễn phí)