/images/logo.png

Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe máy

Vững tay lái vạn tâm an

 1. Đối tượng bảo hiểm:

  • Là trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô theo quy định của pháp luật;
  • Là xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ trên 50cc; từ 50cc trở xuống; xe máy điện; xe mô tô 3 bánh và các loại xe cơ giới tương tự
 2. Quyền lợi, phạm vi bảo hiểm và mức trách nhiệm bảo hiểm:

  • Phạm vi bồi thường thiệt hại:
   • Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với Bên thứ ba do xe mô tô gây ra.
   • Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách do xe mô tô gây ra.
  • OPES bồi thường các thiệt hại về về sức khỏe, tính mạng và tài sản của Bên thứ ba và hành khách do xe mô tô gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại, cụ thể:
Thiệt hại được bảo hiểmMức trách nhiệm bảo hiểm
Thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của bên thứ ba do xe Mô tô gây ra150 triệu đồng/ 1 người/ 1 vụ tai nạn
Thiệt hại về tài sản của bên thứ ba do xe Mô tô gây ra50 triệu đồng / 1 vụ tai nạn

    3. Phí bảo hiểm:

 • Chỉ từ 55.000 VNĐ
 • Theo Biểu phí bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới tại Phụ lục 01 - Thông tư 04/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 15/01/2021 quy định chi tiết một số điều của Nghị Định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
/images/logo.png
Hotline: 1800558855 (Miễn phí)